People in Amstedam #1.jpg
People in Amsterdam #2.jpg
People in Amsterdam #3.jpg
People in Amsterdam #4.jpg
People in Amsterdam #5.jpg
Woman on Bicicle #6.jpg
Guys in the train station #7.jpg
Traveller in Marfa #7.jpg
The girl and her accordion- Mykonos #8.jpg
Guy in Texas.jpg
Blue women.jpg
London Guy.jpg
Man in London 4.jpg
Asian boy .jpg
The man in the hat.jpg
MARRAKECH .jpg
Chinatown-NYC.jpg
Upper west- NYC.jpg

©Alexander Barrios 2014